در این صفحه شما میتوانید سوالات خود را از پزشکان فیزیو درمان بپرسید.

سوالات شما در اسرع وقت توسط پزشکان فیزیو درمان بررسی و پاسخ آن در همین صفحه داده خواهد شد.

لطفا سوالات خود را در قسمت ارسال دیدگاه در پایین همین صفحه مطرح فرمایید.


همکاران پس از گذراندن این دوره در زمانی نزدیک به یکسال و نیم همگی اظهار داشتند که این دوره ها توانسته است دیدگاه آنها را نسبت به درمان تغییر داده و این امر باعث افزایش رضایت شغلی و رضایت بیماران شده است.


هدف: بررسی ارتباط نشانگان عدم تعادل عضلانی ناحیه کمری – لگنی (نشانگان متقاطع لگنی) که شامل ترکیب کوتاهی عضلات وضعیتی (Postural) همراه با ضعف عضلات فازیک این ناحیه است، با قوس کمری و کمردرد مزمن هدف این مطالعه می‌باشد.


مقایسه اثر برنامه ۱۱+ تعدیل شده با ۱۱+ فیفا بر پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان

چکیده: زمینه و هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر برنامه گرم کردن ۱۱+ تعدیل شده فیفا (برنامه گرم­کردن ۱۱+ به همراه تمرینات تخته تعادل) با برنامه ۱۱+ فیفا در پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان بود.


بچه ها بتدریج چاقتر میشوند. آنها بجای بازی هایی که مستلزم فعالیت بدنی است بیشتر مینشینند و بازی کامپیوتری میکنند. وقتی گرسنه نیستند غذا میخورند و در تلویزیون بطور مرتب تبلیغات مربوط به خوراکی های پر کالری را مشاهده میکنند.