"فيزيودرمان" يك كلينيك توانبخشى- فيزيوتراپى است كه هدف ان درمان بيماران و نيز بهبود كيفيت زندگى ايشان با استفاده از"روش هاى غير دارويى" و البته مطابقِ اخرين متدهاى علمى است.
خواننده بايد بداند كه دسته بزرگى از بيماريها بعلت مشكلات مكانيكى در بدن ايجاد مى شوند، از اينرومداخلات دارويى در درمان اين گروه از مشكلات كم تاثير بوده و بايد از درمان هاى فيزيكى (فيزيو-درمان) استفاده كرد تعدادى ازبيماريها و مشكلاتى كه در حوزه درمان هاى فيزيكى و "كلينيك فيزيودرمان" قرار مى گيرند عبارتند از:
١-اصلاح پاسچر: شامل قوز، وضغيت سر رو به-جلو، پاهاى پرانتزى و ضربدرى پوزيشنال و غيره
٢-كمردردها با علت فتق ديسك يا بدون علائم فتق ديسك

٣- دردهاى شانه و محدوديت هاى آن

٤- خواب رفتگى ها، بى حسى، گز گز و ضعف در دست ها ، پاها و غيره

٥- نتگى كاتال نخاعى

٦- دردهاى گردن با منشآء فتق ديسك يا بدون علت فتق ديسك

٧- محدوديت دامنه حركتى گردن و اسپاسم

٨-❌❌❌سردردها (كه متأسفانه بسيارى از آنها ميگرن ❗️معرفى مى شوند)

٩-كنترل و پيشگيرى از ساييدگى ها و ارتروز مانند زانو و غيره

١٠-❌ گروه، از مشكلات ادرارى مانند نشت ادرار ، فوريت ادرار و غيره

١١-❌❌ كيپ شدگى و وزوز گوش ِسوماتيك

١٢-بهبود وضعيت تنفس و ظرفيت ريوى

١٣- 🔴كاهش درد و احساس سوزش در بدن

١٤-سكته مغزى، كه هدف رساندن بيمار به حداكثر توانايى مى باشد

١٥- تمرينات مهم براى به تعويق انداختن مشكلات بيماران پاركينسون ،MS و غيره و بالا بردن كيفيت زندگى در آنها