مقدمه: از آنجا که معلولیت ممکن است با اختلالات عملکردی همراه باشد و ورزش می‌تواند میزان ناتوانی را کاهش داده و یا عملکرد افراد را حفظ نماید لذا در این پژوهش بر آن شدیم که اثر یک دوره تمرین مقاومتی منتخب ناحیه شانه بر قدرت، درد و عملکرد افراد استفاده‌کننده از ویلچر دستی را مورد مطالعه قرار دهیم.


چکیده:

زمینه و هدف: شکی نیست که بیماران مبتلا به کمردرد نسبت به افراد سالم، از بدنشان به نحو متفاوتی استفاده می کنند. هدف این مطالعه مروری بررسی خصوصیات بیومکانیکی است که ممکن است در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مشاهده شود.


هدف: مطالعه اثر تمرینات قدرتی- استقامتی فزاینده (تمرین درمانی) و تحریک الکتریکی در کوتاه مدت بر پارامترهای الکترونوروگرافی عصب فوق کتفی در بازیکنان والیبال مبتلا به سندرم تحت خاری.
روش: دوازده بازیکن والیبال شرکت کننده در سوپرلیگ کشور (میانگین سنی ۲۴٫۵±۴٫۵ سال، قد ۱۹۲٫۵±۱٫۵ سانتی متر، وزن ۸۶٫۲±۶٫۴ کیلوگرم، سابقه فعالیت ۸٫۵±۴ سال و عضویت در تیم ملی ۴٫۲±۲٫۸ سال) مبتلا به سندرم عضله تحت خاری بودند، و با تست های تشخیص شامل: الکترومیوگرافی، الکترونوروگرافی، اندازه گیری قدرت در حرکت چرخش به خارج بازو و بررسی وضعیت ظاهری قسمت خلفی کتف (آتروفی ظاهری)، ابتلای آن ها به این سندرم تایید شد؛ آن ها به طور تصادفی در دو گروه شش نفره تمرین درمانی و تحریک الکتریکی قرار گرفتند.


مقدمه

بقراط اولین کسی بود که در ۴۰۰ سال قبل از میلاد مشکلات بالینی مربوط به آسیب های غضروف مفصلی را تشخیص داد. به نظر می رسد شاگردش هردیکوس[۱] اولین پزشک ورزشی باشد که ورزشکاران المپیکی را تحت درمان قرار داده است. ضربه یا برخوردهایی که به صورت ناگهانی یا مکرر اتفاق می افتد می تواند باعث آسیب غضروف مفصلی و استخوان تحت غضروفی گردد. واکنش جبرانی به آسیب غضروف مفصلی محدود است. غضروف فاقد عروق خونی است بنابراین آسیب های غضروفی و استخوان تحت غضروفی به خونریزی منجر نمی شوند و لخته خون تشکیل نمی شود تا بتواند نقص غضروفی را پر کند. کوندروسیت ها نمی توانند به محل آسیب مهاجرت نموده و در موضع تجمع کنند.


مقدمه

فوتبال یکی از پر طرفدارترین ورزش های جهان است که حدوداً بیش از ۲۰۰ میلیون مرد و ۲۱ میلیون زن در سازمان فیفا‌ ثبت نام کرده است. علی رغم گسترده بودن این ورزش و این حقیقت که زانو از لحاظ آسیب های ورزشی در درجه دوم قرار دارد و با وجود اینکه رباط صلیبی خلفی محکمترین رباط صلیبی زانوست و به عقیده ی عداه ای ثبات دهنده اولیه زانو به حساب می آید، اطلاعات کمی درباره توزیع آسیب های رباط صلیبی خلفی‌ در بین افرادی که به این ورزش می پردازند در دست می باشد.